POJEMNIKI
na odpady
POJEMNIKI
do segregacji
wewnętrznej
STOJAKI
do segregacji
odpadów
 
Kosze na śmieci na odpady Pojemniki do segregacji śmietniki Producent Importer Dystrybutor - Firma 4M
 
  STRONA GŁÓWNA
  O FIRMIE
  PRODUKTY
  DODATKI
  MYCIE POJEMNIKÓW
  POBIERZ
  KONTAKT
ul. Gubińska 16
66-600 Krosno Odrz.
tel./fax 68 383 42 10
  68 383 70 66
  519 137 190
  601 758 684
e-mail: info@mmmm.com.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spełniając swój ustawowy obowiązek wynikający z RODO, umożliwiamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez 4M sp.j. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE iż:    
                                                                                                                      

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4M Sp.j.  z siedzibą w Krośnie Odrzańskim,
  przy ul. Gubińska 16.
                                                                                               
 2. Jako Administrator nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach
  dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: rodo@mmmm.com.pl                                                                                       
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania ofert, generowania zamówień, informacji handlowych, marketingu produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).                                                                                                                                    
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, Firma, email,
  danych kontaktowych i adresowych, numer telefonu, numer IP.     
                                                                                                                                                                
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom z którymi współpracujemy łącząc  produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.                                                                                                                            
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                                                                                                 
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.                                                                                                                             
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
                                                                                                         
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                                           
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić realizacji działań objętych zakresem zgody.                                                                                                                         
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.                                                                                                                                                         
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Administratorowi,
  którego dane kontaktowe wskazano  w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.


 
 

ELSO - strony internetowe

PG STUDIO - optymalizacja dla Google

Poznań | Warszawa | Kraków | Gdańsk | Wrocław | Katowice | Łódź | Opole| Bydgoszcz

Strona główna | O firmie | Produkty | Dodatki | Pobierz | Polityka prywatności | Kontakt

 

Pojemniki na odpady Warszawa Kosze na śmieci Poznań Pojemniki do segregacji Wrocław